کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

2

دوره آموزشی مقاله نویسی کاربردی(ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)

22,000 تومان
11

دوره آموزشی استرس و شیوه های مدیریت آن(ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد لردگان)

22,000 تومان
دوره شهروند فرهنگی

دوره شهروند فرهنگی

30,000 تومان
6

دوره آئین نگارش و مکاتبات اداری

30,000 تومان
5

دوره آینده پژوهی

30,000 تومان
146668116968

دوره روش تحقیق پیشرفته(کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد)

30,000 تومان
keifiat

دوره آموزشی مدیریت کیفیت و بهره وری

30,000 تومان
manag

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

30,000 تومان
images

دوره آموزشی روش های حل مساله(Problem Solving)

30,000 تومان
teamwork-700x300

دوره آموزشی کار گروهی(Team Working)

30,000 تومان
 نویسی

دوره آموزشی مقاله نویسی کاربردی(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

30,000 تومان
67

نشست تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و کلینیک تخصصی کارآفرینی با گروه حقوق در زمینه پتانسیل ها و ظرفیت های گروه برای کارآفرینی و درآمد زایی

0 تومان
errr

نشست تخصصی" مشارکت علمی دانشگاه با نیروی انتظامی در فعالیت های پژوهشی"

0 تومان
MO

دوره آموزشی مدیریت پژوهش

30,000 تومان
shaking-hands-1024x682

دوره آموزشی آشنایی با اصول و فنون بازاریابی

40,000 تومان
 نویسی

دوره آموزشی مقاله نویسی(ویژه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لردگان)

20,000 تومان
 مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان

نشست تخصصی کارآفرینی"با هدف نگارش کتاب جامع کارآفرینی"(ویژه اساتید و مدرسان کارآفرینی)

0 تومان
de

دوره آموزشی چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایان نامه داشته باشیم؟

30,000 تومان
 حرفه ای

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای مدیریت(ویژه دانشجویان ارشد مدیریت و مدیران)

30,000 تومان
 نامه

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی(رایگان)(ویژه کلیه دانشجویان)

0 تومان