کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

1

فراخوان حضور زنان موفق در عرصه کارآفرینی

فراخوان شناسایی افراد خلاق و ایده های خلاقانه کارآفرینی در هرمزگان

فراخوان شناسایی افراد خلاق و ایده های خلاقانه کارآفرینی در هرمزگان

photo_2016-10-29_07-12-36

فراخوان نخستین ایده بازار تخصصی مکانیک

photo_2016-10-26_06-40-41

فراخوان پذیرش واحد‌های فناور صنایع فرهنگی در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی

photo_2016-10-26_06-38-50

فراخوان دعوت به عضویت در هسته پژوهشی نوآوری سازمانی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

header_c

فراخوان مسابقه طراحی لوگو و تندیس جشنواره کارآفرینان برتر

el

فراخوان ایده های کارآفرینی در زمینه فرهنگی – قرآنی

photo_2016-09-07_13-14-25

فراخوان عضویت در سایت کلینیک تخصصی کارآفرینی

فراخوان ادکا برای تجربه‌ها و ایده‌های برتر در حوزه کارآفرینی

photo_2016-09-03_19-11-14

فراخوان اولین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد

فراخوان مسابقه ایده پردازی، نوآوری و کارآفرینی

فراخوان مسابقه ایده پردازی، نوآوری و کارآفرینی

فراخوان ایده های برتر کارآفرینی

فراخوان  اعطای تسهیلات به دانشجویان و دانش آموختگان  صاحب طرح کسب و کار

فراخوان اعطای تسهیلات به دانشجویان و دانش آموختگان صاحب طرح کسب و کار

photo972379462399272990

فراخوان ارسال مقاله برای کلینیک تخصصی مدیریت

photo972379462399273362

فراخوان ثبت نام دوره های آموزشی کلینیک تخصصی کارآفرینی

index

فراخوان دعوت به همکاری با کلینیک تخصصی کارآفرینی

فراخوان اعطای تسهیلات به دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فراخوان اعطای تسهیلات به دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران