کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

9

تداوم کسب و کار خانوادگی؛ نویسنده کلی لکووی، جنیفر پندرگست؛ مترجم حسین سامعی، انتشارات آریاناقلم

5

خلاقیت و نوآوری، نوشته محمدرضا تابان

6

کارآفرینی سازمانی، نوشته: رابرت دی. هیسریچ , کلودین کرنی، ترجمه: دکتر آرش خلیلی نصر, دکتر حجت طیران، انتشارات: داننشگاه تهران.

5

بازاریابی در بنگاه های کارآفرین مفاهیم بنیادین و کاربرد آنها در کسب و کارهای جدید، نوشته دکتر مهران رضوانی امیر محمد گلابی، انتشارات جهاد دانشگاهی

karafarini_sazman_dolati_1

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی، نوشته دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات فراندیش

karafarini_emkansanji_1

کارافرینی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی، نوشته دکتر علی نقی مصلح شیرازی، انتشارات مرکز کارآٰفرینی دانشگاه تهران

karafarinimadani_1

کارافرینی درنهادهای جامعه مدنی، نوشته: دکتر سید مححمد مقیمی؛ انتشارات دانشگاه تهران

gangal_esteratei_1

جنگل استراتژی، نوشته: هنری مینتز برگ، بروس آلستراند، ژوزف لمپل؛ ترجمه : دکتر محمود احمد پور داریانی، انتشارات جاجرمی

entrepreneurship a contemporary approach_1

نگرشی معاصر بر کارآفرینی دوره دو جلدی – ویرایش پنجم: نوشته دانلد اف. کوراتکو، ریچارد ام. هاجتس؛ ترجمه ابراهیم عامل محرابی ، دکتر محسن تبرائی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ww

کارآفرینی در بستر فن‌آوری اطلاعات، کسب و کار اینترنتی: نوشته دکتر حبیب رودساز، محمدرضا ظریفیان، جعفر صوفی، انتشارت دانش نگار

Thumbnail

کارآفرینی بین المللی: نوشته دکتر مهران رضوی و سید مهدی موسوی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران

productFlyer_978-3-319-39127-4-1_001

کارآفرینی زنان در ایران: نوشته لیلا سرفراز، انتشارات اسپرینگر

ppp

کارآفرینی اجتماعی(رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی): نوشته آرتور بروکس؛ ترجمه زهرا آراستی،فرنوش اعلامی و فاطمه نارنجی ثانی

nnn

ذهن کارآفرینی: نوشته کوین دی و جانسون؛ ترجمه محسن علمدار

karafarini-sazmani-az-nazariye-ta-amal_1

کارآفرینی سازمانی: از نظریه تا عمل:نوشته دکتر محمود احمد پور داریانی و دکتر آصف کریمی

jorm2

نقش کارآفرینی در کاهش بزهکاری و جرایم: نوشته مهدی چراغپور، ستار صادقی ده چشمه و حجت الله مرادی پردنجانی

 1

مقدمه ای بر کارآفرینی دانش: نوشته حجت الله مرادی پردنجانی و فرح ناز امینی، انتشارات جهانبین

Professor Stephen J. Page

Tourism Entrepreneurship

پیش به سوی کارآفرینی: نوشته جیمز آر کوک، ترجمه میترا تیموری

پیش به سوی کارآفرینی: نوشته جیمز آر کوک، ترجمه میترا تیموری

مبانی کارآفر ینی: نوشته محمود احمدپورداریانی و سید محمد مقیمی، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

مبانی کارآفر ینی: نوشته محمود احمدپورداریانی و سید محمد مقیمی، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران