کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‏های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه)


EBTEKAR

چکیده
  دانش به عنوان اساس و مهم‏ترین عامل رقابت مطرح شده است و در کنار دانش، نوآوری نیز به عنوان مهم‏ترین عامل جهت بقای شرکت‏های فناور و دانش بنیان شناخته شده است. فرایند دانش آفرینی، همان تولید دانش و در نهایت تبدیل آن به محصولات و خدمات از طریق مفهوم نوآوری است. تحقیقات مربوط به نوآوری بیان می‏کند که شرکت‏ها در تبدیل تکنولوژی جدید به موفقیت‏ تجاری، نیازمند دارایی‏های مکمل از جمله خلاقیت و نوآوری می‏باشند. شرکت‏هایی با ابداع‏گری‏های بزرگتر، در پاسخ به محیط‏های متغیر و در توسعه توانایی‏های جدیدی که به آنها اجازه رسیدن به عملکرد بهتر را می‏دهد، موفق‏تر خواهند بود. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت‏های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می‏باشد. یافته‏های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنا‏دار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول، فرایند، تدریجی و بنیادی) می‏باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت‏ها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید. 
کلیدواژگان
مدیریت دانش؛ نوآوری محصول؛ نوآوری فرایند؛ نوآوری تدریجی؛ نوآوری بنیادین (رادیکال)

دانلود مقاله

دسته : مقالات کارآفرینی (فارسی) , مقالات کارآفرینی , نوآوری نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲/مهر/۹۵