کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

جشنواره ایده ها و فرصت ها در پیشگیری از جرم


7

جشنواره ایده ها و فرصت ها در پیشگیری از جرم

http://shareidea.scpd.ir/
 

دسته : جشنواره های کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶/آذر/۹۵