کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

پرسشنامه بررسی گرایش های تجاری سازی


porsesh

-هدف: بررسی گرایش های تجاری سازی افراد

- تعداد سوالات : 20

- نوع فایل : word

خرید پرسشنامه

دسته : پرسشنامه های کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۴/آذر/۹۵