کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

پرسشنامه نهادینه سازی آینده پژوهی در آموزش های کارآفرینی


porsesh

تعداد سوالات : 39

ابعاد و مولفه ها : 9

نوع فایل : word

خرید پرسشنامه

دسته : پرسشنامه های کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶/آذر/۹۵