کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی، اشتغال دستمزدی و مشاغل کاذب


porsesh
  • هدف: تعیین گرایش های کارآفرینی، گرایش به اشتغال دستمزدی و گرایش به مشاغل کاذب
  • تعداد سوالات : 40
  • ابعاد و مولفه ها : 3
  • نوع فایل : word

خرید پرسشنامه

دسته : پرسشنامه های کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۱/آذر/۹۵