کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

ارتباط با ما


آدرس: شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد- مرکز رشد- طبقه دوم شرکت کارآفرینان آتیه پژوه پارس اندیش- کد پستی 33395-88137 صندوق پستی 166.

شماره تماس: 33361025-38-98+

شماره دورنگار: 33361025-38-98+

فرم ارتباط با شرکت

captcha