کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

بخش مربوط به برنامه ریزی مالی کسب و کار


برنامه ریزی مالی بخش مهمی از طرح کارآفرین می باشد. این بخش از طرح مورد توجه سرمایه گذاران و وام دهندگان می باشد. برنامه ریزی مالی، تجزیه و تحلیل چگونگی وضعیت مالی شرکت، پیش بینی پیامدهای گوناگون سرمایه گذاری، تامین مالی، سیاست های تقسیم سود، و ارزیابی شیوه های گوناگون این گونه تصمیم گیری ها می باشد. برنامه مالی، تصویر کاملی را برای کارآفرینان نمایان می سازد که از مقدار و زمان ورود وجوه به درون شرکت، بخشی که وجوه به آنجا می رود، میزان وجوه نقد موجود، و پیش بینی موقعیت مالی شرکت اطلاع یابد. این برنامه مبنای کوتاه مدتی برای کنترل بودجه بندی فراهم می سازد و از بروز یکی از متداول ترین مشکلات فعالیت های کارآفرینانه، یعنی نبود وجه نقد، جلوگیری می کند.

برنامه ریزی مالی نتایج زیادی در بر خواهد داشت که دو  مورد از  مهمترین آنها عبارتند از:

 1. سود مورد انتظار و ریسک های مالی احتمالی؛
 2. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح و زمان مورد نیاز به آنها و نحوه پرداخت وام.

در این قسمت از طرح کسب و کار موارد زیر شرح داده می شود:

 • سوابق عملکرد مالی شرکت,
 • پیش بینی صورت های مالی؛
 • جریانات نقدی؛
 • ترازنامه؛
 • کمک های مالی و منابع تامین کننده هزینه های طرح؛
 • پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح، اعم از زمین، ساختمان و محوطه سازی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه تاسیسات عمومی، هزینه های خرید وسایط نقلیه، هزینه های مربوط به خرید لوازم اداری، هزینه های قبل از بهره برداری و میزان سرمایه در گردش)؛
 •  هزینه استهلاک دارائیها اعم از ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات عمومی، وسائط نقلیه، وسائل اداری، و هزینه های قبل از بهره برداری؛
 • هزینه های مربوط به سوخت و انرژی؛
 • هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری؛
 • هزینه های تبلیغات، بیمه، کارمزد و سهم بانک از تسهیلات بانکی؛
 • محایبه قیمت تمام شده( هزینه های تولید)؛
 • برآورد قیمت فروش و پیش بینی فروش؛
 • پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در سال اول بهره برداری؛
 • پیش بینی ترازنامه در پایان سال بهره برداری از طرح؛
 • پیش بینی جریان نقدینگی( منابع وجوه و مصارف وجوه) نسبت های مالی، اقتصادی طرح؛

برنامه ریزی مالی کسب و کار مستلزم آشنایی با  حسابداری و مدیریت مالی است، کارآفرین سيستم حسابداري را در شركت استقرار می نماید تا اطلاعات مورد نياز را در اختيار تصميم گيران قرار دهد.