کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

طرح کسب و کار خلاصه


طرح‌های کسب کار خلاصه که معمولاً حدود 10 الی 15صفحه هستند، كارآفرين برای نوشتن آنها احتیاج کمتری به اطلاعات داشت و سریع‌تر نوشته می شوند. همچنین این طرح‌ها برای کسب و کارهای ساده‌ای که در مراحل اولیه‌ی راه‌اندازی هستند و یا کسب‌و کارهای خانگی به کار می‌روند،  چرا که این کسب و کارها پیشینه و پیچیدگی زیادی مانند کسب و کارهای کامل ندارند. اجزای این طرح‌های كسب و كار مشابه طرح های كسب و كارکامل است ولی با تفاوت‌هایی جزئی که حاصل ساده‌تر شدن این نوع طرح‌های كسب و كار است. هدف اصلی این طرح‌های كسب و كار، برنامه‌ریزی و جهت دهی است و در برخی موارد برای تامین منابع مالی و یا دریافت مجوز کاربرد دارد. در برخی مواقع نیز خود مقدمه‌ای برای نوشتن طرح‌های كسب و كار کامل به حساب می‌آید. همان طور که گفته شد کاربرد اصلی این طرح برای گرفتن وام‌های بانکی و کمک به برنامه‌ریزی کسب ‌و کارهای خانگی است. معمولاً کارآفرینان سرشناس نیز برای جذب سرمایه‌گذار به جای طرح‌های کامل از همین طرح های تجاری استفاده می‌کنند.