کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

آشنایی با شرکت های دانش بنیان

 • ناشر : کلینیک تخصصی کارآفرینی
 • نوع فایل : pdf
 • کد کالا : 128

   بنیان

  فایل آشنایی با شرکت های دانش بنیان
  شامل:
  تعریف
  اهداف
  زمینه های فعالیت
  شاخص های عمومی و اختصاصی تاسیس
  چگونگی تاسیس
  حمایتها و تسهیلات اعطایی